Zdjêcie instrumentu Englera z pocz±tku XX wieku 

 

1 / 30

 >>

Reprodukcja z archiwum fotograficznego Instytutu Herdera, zbiór NBA