Rok 1974 . Dwa lata przed po¿arem ...  

<< 

3 / 30

 >>

Zdjêcie: JACEK RADZIEWICZ  - WINNICKI