POL DEU ENG

Pierwsze kroki wieloetapowej realizacji

aktualizacja: 2015-03-06
Liczba odwiedzin: 1211

Szanowni Państwo!

Chciałbym przedstawić informacje o działaniach podjętych w ciągu minionych 12 miesięcy. Po uniewaznieniu w marcu 2014 roku przetargu przeprowadzonego przez Gminę Wrocław - dalszej współpracy w ramach komisji wspólnej przy Urzędzie Miejskim nie odnotowano.

Dnia 2 lipca 2014 Zarząd Fundacji zwrócił się pisemnie do proboszcza parafii św. Elżbiety we Wrocławiu, ks. płk. Janusza Radzika, z wnioskiem o podjęcie realizacji pierwszego etapu Rekonstrukcji Organów Michaela Englera w Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu, polegającego na wybudowaniu empory pod przyszły instrument. Zaproponowano dwie alternatywne formy pomocniczego udziału Fundacji - w roli kooperatora lub w roli pełnomocnika Parafii.

 

 

dnia 4 lipca 2014 Prezes Zarządu Fundacji przeprowadził konsultacje z przedstawicielami firmy Jehmlich Orgelbau, która w latach 2006-2008 wykonała rekonstrukcję i renowację organów Englera w Krzeszowie. Celem spotkania było ustalenie istotnych warunków realizacji Rekonstrukcji Organów w trybie wieloetapowym oraz uzyskanie wstępnego stanowiska firmy w sprawie wykonania dla Fundacji dokumentacji uzupełniającej w zakresie projektu empory organowej. Wnioskiem dodatkowym z konsultacji jest postulat wykonania przedprojektu całych organów przed podjęciem budowy empory. Wybór firmy w celu przeprowadzenia konsultacji był dla Zarządu Fundacji oczywisty w związku z posiadanym przez firmę praktycznym doświadczeniem i znajomością organów Englera. 


dnia 21 lipca 2014 w toku konsultacji zamkniętych Fundacja otrzymała stanowisko Proboszcza Parafii, który zaakceptował koncepcję wieloetapową Odbudowy Organów. Jednocześnie krytycznie oceniając możliwości finansowe Fundacji, zaproponował aby przeprowadzenie pierwszego etapu zadania zaproponować Właścicielowi Bazyliki garnizonowej, a mianowicie Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury we Wrocławiu (RZI) występującemu jako podmiot administracyjny w strukturze Ministerstwa Obrony RP.

dnia 29 września 2014 Prezes Zarządu Fundacji spotkał się z szefem RZI celem ustalenia aktualnych możliwości i warunków realizacji zadania. Wnioski były następujące: zadanie - aby mogło zostać wykonane - musi zostać wpisane na listę inwestycyjną MON. To odbywa się przez złożenie przez stronę zainteresowaną (Parafia garnizonowa) odpowiedniej dokumentacji wstępnej (MINIMALNE WOJSKOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWE). Rola Fundacji jest przy tym ograniczona wyłącznie do kooperacji z Parafią, gdyż fundacja nie figuruje w strukturze MON i dlatego nie ma opcji występowania wprost jako strona ubiegająca się o finansowanie z MON. Prezes Fundacji zadeklarował wsparcie Parafii w dopełnieniu spraw formalnych.

dnia 13 stycznia 2015 z inicjatywy proboszcza Parafii Garnizonowej, ks. Janusza Radzika, odbyło się spotkanie robocze Prezesa Fundacji z szefem RZI. W związku z ukazaniem się możliwości zarezerwowania w budżecie MON na lata 2015-2016 pewnej puli środków na rekonstrukcję empory organowej, ustalono, że Parafia  złoży w trybie pilnym wymaganą dokumentację wstępną. Merytoryczne opracowanie tej dokumentacji powierzono Prezesowi Fundacji. Została ona przygotowana, skonsultowana merytorycznie i formalnie oraz przekazana wraz z odpowiednią opinią szefa RZI na ręce proboszcza Parafii św. Elżbiety w dniu dni 16 lutego 2015. W dalszym toku dokumenty te mają trafić do akceptacji Biskupa Polowego Wojska Polskiego i dalszego procedowania w MON. W perspektywie roku 2015 przewiduje się wykonanie niezbędnej dokumentacji do wykonania empory organowej. W roku 2016 przewiduje się wykonanie prac rzeczowych. W poniższym linku można zapoznać się z treścią dokumentacji wstępnej.

MINIMALNE WOJSKOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWE DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO (PDF) - 0,2 MB

Fundacja kontynuuje zbiórkę na rzecz projektu Rekonstrukcji Organów Michaela Englera. Po uwzględnieniu dotychczasowych wydatków, na dzień 31.12.2014 Fundacja dysponowała kwotą 52000 zł na ten cel. Dziękujemy za każdy przekaz!


dr Bogdan Andrzej Tabisz
Prezes Zarządu Fundacji

/p
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony SrcPro.pl