POL DEU ENG

Organy w Piekarach - informacje wstępne

aktualizacja: 2016-01-19
Liczba odwiedzin: 1284

(Prospekt organow w Piekarach, fot. B.Tabisz, 2015 r.)

W grudniu 2015 roku Fundacja rozpoczęła formalną współpracę z Parafią w Piekarach w celu wyremontowania organów w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Piekarach. Instrument muzyczny na emporze muzycznej przy zachodniej ścianie kościoła, w osi nawy, znajduje się za zabytkowym trójosiowym, prospektem organowym. Brak informacji budowniczym organów i dacie powstania. Instrument ma sekcję manuału oraz pedał. Zasilany dwoma miechami klinowymi o powierzchni 1,2 na 2,5 m. do deptania przez kalikantów (nie ma wentylatora). W osi prospektu, przy podstawie, jest szafka gry z wbudowanymi centralnie klawiaturami i 10 kluczami registrowymi rozmieszczonymi w dwóch pionowych rzędach po obu stronach manuału. Traktura gry jak i registratura są mechaniczne o zasuwkowo-klapowym systemie wiatrownic. Instrument ma dwie wiatrownice: manuałową z przodu instrumentu (bezpośrednio za prospektem, na wysokości gzymsu rozdzielającego wertykalnie cokół od części piszczałkowej) oraz wiatrownicę pedałową z tyłu instrumentu (usytuowana nieco  niżej od wiatrownicy manuału). Technika wykonania całego instrumentu jest właściwa dla II poł. XVIII wieku, tj zastosowanie drewna różnych gatunków jako podstawowego budulca, który w około 97% stanowi materiał mechanizmów, oraz elementy metalowe - sprężyny pod klapami, druciane zaczepy i bolce - wewnątrz wiatrownicy a także ramiona dźwigni wałków skrętnych registratury i skoble klinów blokujących demontowalne boki wiatrownic. Na klocu wiatrownicy pedałowej - widoczne są inskrypcje w języku niemieckim z datowaniem. Pierwsza od góry (wykonana ołówkiem) brzmi: 1857 im Septb. reparirt. Druga od góry (wykonana ołówkiem): 1871 Oktober, Trzecia najniższa (wyżłobiona rylcem): 1889 November. Wszystkie trzy jawią się jako oznaczenia dat przeprowadzonych reperacji. Klucze registrowe ujawniają dyspozycję głosów w następującym układzie:

Manuał (54 klawisze)

Principal - 8 F.

Octave - 4 F.

Flauto traverso - 4 F.

Super Octave- 2 F.

Aeoline - 8 F.

Flaute allemande - 8 F.

Nasat quint - 2 2/3 F.

 

Pedał (27 klawiszy) 

Subbass- 16 F.

Violon Bass- 16 F.

Octav Bass- 8 F.

 

(szafka gry organów w Piekarach, fot. B.Tabisz, 2015 r.)


Organy w Piekarach są nieczynne i w znacznym stopniu zdewastowane. Zachowała się klawiatura manuału oraz ok. 90 % jej okładzin wykonanych prawdopodobnie z kości wołowej. Brak klawiatury pedału. Zachowane są wiatrownice z ławeczkami w dobrym stanie oraz komplet klap i sprężyn w wiatrownicy manuału (wiatrownica pedału - pojedyncze klapy zachowane). Zachowana jest traktura gry i registratura. Na wiatrownicy manuału całkowity brak piszczałek.  Piszczałki pedałowe reprezentowane w około 30-50% zespołu, mocno przeżarte przez kołatka.


(wiatrownica pedału organów w Piekarach, fot. B.Tabisz, 2015 r.)

 

Zapraszamy do sponsorowania remontu organów w Piekarach poprzez zasilenie dedykowanego konta bankowego o numerze: 

61 1750 0012 0000 0000 3159 3457

Na rzecz remontu organów w Piekarach można także przekazywać 1% podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym, oto dane do PIT: 

KRS: 215094

CEL: PIEKARY

(inskrypcje na klocu wiatrownicy pedałowej w organach piekarskich, fot. B.Tabisz, 2015 r.)

 

BAT.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony SrcPro.pl